Vitaliteit

 

Vitaliteit staat letterlijk voor levenskracht. Het is een bron die ons voldoende energie en kracht schenkt om ons dagelijkse leven zonder al te veel spanningen te leiden.

Een vitaal leven leiden  houdt in dat men in staat is om in een zekere harmonie om te gaan met alles wat ons in het dagelijks leven in  positieve en negatieve zin beïnvloedt.

 

Ons welbevinden wordt in grote mate bepaald door onze fysieke, mentale, sociale, spirituele en professionele gezondheid. En gelukkig zijn we in staat deze verschillende, uiterst belangrijke aspecten van onze gezondheid voor een aanzienlijk deel zelf te bepalen. Maar daar moeten we dan zelf wel aan werken.

 

 

In ons eerste gesprek gaan we met jou vaststellen welke aspecten van de gezondheid we verder kunnen ontwikkelen en stimuleren.

 

Vervolgens wordt er na de Bioresonantie een plan van aanpak opgesteld. We stellen gezamenlijk een doel vast waarin rekening gehouden wordt met je persoonlijke wensen en vragen, jouw kwaliteiten.

Maar ook met je beperkingen, immers niemand is perfect.

Onze kleinschalige opzet - minimaal 2 personen / maximaal 4 personen - leidt tot een optimale persoonlijke aandacht.